alephfiles.rtu.lv/TUA04/stat11_2009/

Directory contents:
..
04 Finanses.doc
12 Buvnieciba.doc
05 Investicijas.doc
10 Darbaspeka izmaksas.doc
02 Iekszemes kopprodukts.doc
19 Starptautiskie salidzinajumi.doc
Iznakosie izdevumi.doc
Reklama.doc
17 Transports.doc
11 Rupnieciba.doc
09 Darba samaksa.doc
13 Iekszemes tirdznieciba.doc
07 Nodarbinatiba un bezdarbs.doc
00 Tituls.doc
16 Areja tirdznieciba.doc
08 Aiznemtas un brivas darbvietas.doc
01 Galvenie raditaji.xls
18 Vide un energetika.doc
001 SATURS.doc
03 Cenas.doc
15 Lauksaimnieciba.doc
14 Turisms.doc
06 Iedzivotaji.doc