alephfiles.rtu.lv/TUA04/stat2_2010/

Directory contents:
..
10.pdf
04 Finanses.doc
06.pdf
01.pdf
12.pdf
12 Buvnieciba.doc
001.pdf
19.pdf
05 Investicijas.doc
10 Darbaspeka izmaksas.doc
02 Iekszemes kopprodukts.doc
19 Starptautiskie salidzinajumi.doc
18.pdf
Iznakosie izdevumi.doc
Reklama.doc
17.pdf
14.pdf
00.pdf
17 Transports.doc
11 Rupnieciba.doc
09 Darba samaksa.doc
13 Iekszemes tirdznieciba.doc
07 Nodarbinatiba un bezdarbs.doc
03.pdf
00 Tituls.doc
08 Aiznemtas un brivas darbvietas.doc
09.pdf
16 Areja tirdznieciba ss.doc
01 Galvenie raditaji.xls
18 Vide un energetika.doc
08.pdf
16.pdf
05.pdf
11.pdf
001 SATURS.doc
04.pdf
03 Cenas.doc
Iznakosie.pdf
15 Lauksaimnieciba.doc
14 Turisms.doc
Rek.pdf
07.pdf
02.pdf
15.pdf
13.pdf
06 Iedzivotaji.doc